23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Materials de construcció

Materials de construcció

Gran estucatge de tot tipus de materials de construcció al seu abast.

 

En el nostre magatzem trobarà un gran estoc de material per tal de construir i edificar, començant pels fonaments amb ferro i formigó, passant per  l’estructura de la construcció i acabant amb la teulada. Un cop enllestida l’estructura, tenim tot el material que necessiti i desitgi per vestir la construcció tant de l’exterior com de l’interior. Una vegada finalitzada la construcció, podrà triar des de la cuina fins als banys per tal que quedi tot acabat i complet.  
  Àrids

Gran estoc de sorres, graves, argiles...

  Ciments, morters, calç i formigó

Tot tipus de ciments, morters, calçs...

  Morters tècnics

Gran varietat de morters

 
  Guixos i escaioles

Tots els guixos i escaioles que necessita

  Adhesius i segelladors

Gran gamma d'adhesius i segelladors

 
  Elements constructius

Productes de formigó, ferro i ceràmica

 
  Envans

Envans de ceràmica, plaques de guix...

  Aïllants

Tot tipus d'aïllants tèrmics, acústics...

  Impermeabilitzants

Gran gamma de productes impermeabilitzants

 
  Cobertes

Tot tipus de cobertes pel seu edifici

 
  Teulades

Gran varietat de teules

  Lampisteria i evacuació

Tots els productes de lampisteria que necessita

 
  Tancaments

Àmplia gamma de portes i tanques

 
Estructures Forts Greco Gres MAYDISA Tejas Borja CIMENTS MOLINS ROCKWOOL VALSEC Sika