23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Materials de construcció > Ciments, morters, calç i formigó

Ciments, morters, calç i formigó

Tot tipus de ciments, morters, calçs...

 

Ciment pòrtland gris.
Ciment pòrtland blanc.
Ciment ràpid.
Morter sec.
Morter sec silici.
Morter projectable.
Morter de calç.
Morter refractari.
Morter encintat amb color.
Formigó sec en sac i a granel.
Calç hidràulica.
Calç natural.
Calç lletada i en tarró.

 


 
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
  • Ciments, morters, calç i formigó
 


 
CARAMICA PIEROLA GECOL VALSEC Estructures Forts grupo puma fundación texsa Greco Gres PLADUR