23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Materials de construcció > Guixos i escaioles

Guixos i escaioles

Tots els guixos i escaioles que necessita

 

Guix manual controlat.
Guix manual ràpid.
Guix de projectar.
Guix per lluir.
Escaiola plàstica.
Escaiola ceràmica.


 
  • Guixos i escaioles
  • Guixos i escaioles
  • Guixos i escaioles
  • Guixos i escaioles
 


 
Tejas Borja ROCKWOOL VALSEC tajala s.a. texsa grupo puma fundación GECOL Sika