23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Materials de construcció > Envans

Envans

Envans de ceràmica, plaques de guix...

 

CERÀMICA:
Totxanes.
Geros.
Supermaons.
Maonets.
Rajoles.
Totxos massissos.
Termoargila.
Geros fonoabsorbents.
Geros de cara vista.
Refractaris.
Gran format.
Conductes de ventilació.
Blocs ceràmics estructurals.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT (PLADUR):
Plaques normals de 10,13 i 15 mm.
Plaques hidròfugues (aigua).
Plaques ignífugues (foc).
Placa Pladur fònic (acústica).
Perfils metàl·lics.
Pastes.
Cargols.
Cintes.
Trapes.

 
PANELL SANDWICH I XAPA METÀLICA PER FAÇANA:
Panell sandvitx metàl·lic amb poliuretà injectat (diferents espessors).
Xapa metàl·lica i perfilaria.


BLOCS DE VIDRE:
Blocs de vidre transparents de color en massa injectats a l’interior amb separadors per blocs de vidre, varetes inoxidable i pasta especial per vidres.


 
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 • Envans
 


 
texsa Onduline VALSEC MAYDISA tajala s.a. grupo puma fundación Sika ROCKWOOL