23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Materials de construcció > Aïllants

Aïllants

Tot tipus d'aïllants tèrmics, acústics...

 

POLIESTIRÈ EXTRUSIONAT XPS
Aïllament tèrmic per façanes cobertes llises o inclinades.

LLANA MINERAL
Aïllament tèrmic i acústic per façanes normals o ventilades, cobertes llises o inclinades, sostres, xemeneies…

LLANA DE ROCA
Aïllament tèrmic i acústic per cobertes, façanes i mitjaneres, forjats, instal·lacions...
MULTIREFLECTORS
Barrera de vapor.
Aïllant Tèrmic Multi reflector.
AILLAMENTS ACUSTICS
Per parets.
Per terra.
Soroll d’impactes.
Per sostres.
Per a conductes d’aire condicionat i calefacció.
Per tubs d’evacuació i baixants.

 


 
  • Aïllants
 


 
Tejas Borja Onduline PLADUR Sika CIMENTS MOLINS CARAMICA PIEROLA GECOL VALSEC