23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Materials de construcció > Cobertes

Cobertes

Tot tipus de cobertes pel seu edifici

 

POLIESTER I POLICARBONAT
Plaques poliester Gran Ona i Mini Ona.
Xapa de Poliester en rull llisa. 
Plaques Policarbonat cel·lular Llis/Ondulat.
Plaques Policarbonat compacte ondulat.
 
PANELL SANDWICH METÀL·LIC
Plaques de panell sandvitx metàl·lic llis amb aïllament interior d’espuma de poliuretà (diferents espessors i colors). 
Plaques de panell sandvitx metàl·lic perfil teula 35-70 mm (imitació teula) amb aïllament al nucli d’espuma de poliuretà. 
PANELL SANDWICH DE FUSTA
Plaques amb tauler aglomerat, nucli de poliestirè extruït i diferents acabats (fusta d’avet natural o envernissada, pladur, osb…). 
 
COBERTES DE NAUS 
Plaques Gran Ona de fibrociment de 110 mm d’amplada per diferents allargades en color gris natural o vermell rústic. 
 
PLACA COPPO
Plaques en “polim-cryl” resistents al foc imitació a teula, color vermell i envellida, peces especials i fixacions. 
PLAQUES SOTATEULA 
Plaques laminars bituminades per impermeabilització i ventilació.
 
XAPA METÀL·LICA PER COBERTA
Plaques metàl·liques amb diferents perfils i colors.
 
BARDOLINE
Teules asfàltiques per terminació i impermeabilització de cobertes.

 


 
  • Cobertes
  • Cobertes
  • Cobertes
  • Cobertes
 


 
Tejas Borja PLADUR grupo puma fundación GECOL texsa MAYDISA CARAMICA PIEROLA Greco Gres