23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Eines > Amidament i anivellació

Amidament i anivellació

Gran varietat d'eines per mesurar i anivellar

 

Flexòmetres, cintes mètriques, plomades, tiralínies i nivells. 
Separadors, creuetes, falques, i sistemes d’anivellament manual.
Anivellació làser.

 
  • Amidament i anivellació
  • Amidament i anivellació
 


 
imcoinsa STANLEY KARCHER RECENSE PRAMAC Sika IMER IBERICA PENTRILO