23.000 m2 de magatzem i 2.000 m2 d'exposició
Eines > Consumibles

Consumibles

Tots els productes que et faran falta

 

Contenidors
Cabassos, galledes, gavetes i carboneres.
Big-bags i sacs de ràfia. 
 
Embalatge i protecció
Plàstic, cinta i cartró de pintor.
Cinta aïllant, precinte, banda impermeable, cinta americana, cinta de senyalització, d’alumini, bio adhesiva, antilliscant, tefló...
Precinte i film extensible.
Film de polietilè de galga.
Malla arrebossat per morter o per guix.
 
Soldadura 
Elèctrodes de rútil.
Construcció 
Cavallets, puntals telescòpics, expansius i reforçats.
Regles galvanitzades, d’alumini i telescòpiques. 
Tanques fixes metàl·liques o de plàstic.
Juntes de PVC per pavimentar.
Separadors de plàstic i de formigó, bolets protectors, càpsules per guarda cossos, taps d’encofrar, etc.
Carretons, carros, rodes per carretó i rodes antipunxades.
Escales i bastides. 
 
Consumibles per pintura
Paletines, pinzells i brotxes.
Cubetes i escorredors.
Feltres i cartrons per protegir o cobrir.
Corrons, allargadors, recanvis i varetes.
Neteja 
Escombres, escombradors i raspalls. 
Espart en bales.
Màquines d’alta pressió.
 
Perfils 
Cantoneres de PVC, d’alumini o d’acer inoxidable per a enrajolat.
Perfils i llistells decoratius en alumini i acer inoxidable, escòcies...
Cantoneres metàl·liques i de plàstic per guixaire.
Juntes de dilatació en PVC.

 


 
  • Consumibles
 


 
HITACHI POWER TOOLS seinee RUBI WERKU desa PRAMAC imcoinsa COMERCIAL COLL VILA